Kontakt


Jest wiele sposobów, dzięki którym możesz się z nami skontaktować, możesz wysłać email: OSWDOM.
Możesz też wypełnić i wysłać formularz - jego treść zostanie do nas dostarczona poprzez e-mail

Mapa

Ośrodek Socjoterapeutyczny „ Wspólny Dom” w Wildze
08-470 Wilga , Plac Myśliwski 1
Tel/ fax (0-25) 685-31-50 lub 601 159 458
e-mail: oswdom@wp.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalne im. Macieja Lewczuka w Wildze
08-470 Wilga , Plac Myśliwski 1
Tel/ fax (0-25) 685-31-50 lub 665 705 121
e-mail: wilga.szkola@wp.pl

ORGAN PROWADZĄCY

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego
„ Wspólny Dom” w Wildze
08-470 Wilga , Plac Myśliwski 1
Tel/ fax (0-25) 685-31-50 lub 601 159 458
e-mail: oswdom@wp.pl


Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS:
0000153723 z dnia 13.03.2003 r.
REGON 710249477
NIP 826-000-86-00

Interaktywna mapa Targeo

OS Wspólny Dom