Rekrutacja do naszego Ośrodka trwa cały rok.
Jesteś zainteresowany? Zadzwoń: 601 159 458, dowiesz się więcej!
Obecnie prowadzimy rekrutację do klasy VII oraz VIII Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum


Przekaż nam 1% swojego podatku
KRS: 0000153723

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom" w Wildze
ul. Plac Myśliwski 1, 08-470 Wilga
NIP: 826-000-86-00, REGON: 710249477
Konto bankowe: PKO BP Oddział Garwolin 67 1020 4476 0000 8702 0290 6907


Mamy szkołę- dziękujemy wszystkim za pomoc oraz wsparcie przy budowie szkoły.

Zdjęcie Zdjęcie

Kasia Parzyszek i Jack Harris z Apel Videos (Apel Records) oraz raper KaeN postanowili połączyć siły, aby razem pomóc budować szkołę w Ośrodku Socjoterapeutycznym Wspólny Dom w Wildze. Zachęcają do wspierania budowy szkoły, bez której powstania Ośrodek mógłby przestać istnieć. W spocie wideo możecie zobaczyć codzienne życie wychowanków Ośrodka i zmiany, jakie zachodzą w młodych ludziach, którzy tam trafiają.

POMAGAMY BUDOWAĆ SZKOŁĘ - Budujemy szkołę przy naszym Ośrodku

W ubiegłym roku Ministerstwo Edukacji wprowadziło przepis dotyczący konieczności powołania szkoły do września 2017 r. przy każdym Ośrodku Socjoterapii w Polsce. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało zamknięciem placówki. Podjęliśmy się więc zadania wybudowania i wyposażenia pomieszczeń szkolnych przy naszym Ośrodku. Od ubiegłego roku obcinamy wszystkie możliwe koszty, organizujemy zbiórki pieniężne, poszukujemy sponsorów. Udało się nam zebrać finansowanie pierwszego etapu budowy. Szybko powstał projekt architektoniczny. W czerwcu tego roku ruszyła budowa. Zdjęcie Do jej ukończenia potrzebujemy jeszcze około 200 tysięcy złotych - na zakup materiałów budowlanych, wykonanie specjalistycznych usług oraz wyposażenie. Nasz ośrodek jest jedną z wiodących placówek tego typu w naszym kraju. Podczas tegorocznej wizytacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie uzyskaliśmy najwyższe noty, co znalazło wyraz w opinii: Placówka zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego odczuwanego przez wychowanków. Dobry klimat i rodzinna atmosfera, tworzone przez wszystkich pracowników, harmonizują z wysokim poziomem zaufania wychowanków do swoich nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Oddziaływania wychowawcze są spójne i adekwatne do rozpoznanych potrzeb wychowanków. Będziemy wdzięczni za każdą udzieloną pomoc przy budowie szkoły: finansową, przekazanie materiałów budowlanych, bądź nieodpłatne wykonanie usług na budowie, także w ramach wolontariatu pracowniczego.

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Wspólny Dom” jest placówką feryjną o charakterze terapeutyczno-profilaktycznym dla młodzieży w wieku 13-18 lat. Do naszej placówki trafiają młodzi ludzie z grupy wysokiego ryzyka, z zaburzeniami zachowania, z rodzin niewydolnych wychowawczo, eksperymentujących z alkoholem i narkotykami, z domów dziecka, wiosek dziecięcych i placówek resocjalizacyjnych. Pobyt w Ośrodku opiera się na całkowitej dobrowolności, co ma wyraźny wpływ na przebieg terapii i jej efekty.

Zdjęcie

W Ośrodku każde dziecko objęte jest terapią indywidualną. Eliminuje ona destruktywne zachowania, konflikty wewnętrzne, powoduje wzrost samoświadomości oraz wspomaga rozwój osobowości. Terapia indywidualna obejmuje także program życia i rozwoju każdego dziecka. Za jej efekty odpowiedzialna jest osoba prowadząca, która również dba o wszystkie sprawy formalno-prawne związane z sytuacja dziecka oraz kontakty z rodzicami. Oprócz terapii indywidualnej każde dziecko uczestniczy w grupie socjoterapeutycznej. Jest to forma leczenia zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania w toku spotkań grupowych.

Przebywa u nas do 40 dzieci potocznie nazywanych „trudnymi”. Oznacza to, że sprawiają oni „trudności wychowawcze”. Dzieciaki, które do nas trafiają mają problemy, z którymi sobie nie radzą, więc „wylewają” je na zewnątrz – sprawiają trudności rodzicom, opiekunom, często wagarują, uciekają z domu, palą, piją alkohol, lekceważą dorosłych, część z nich eksperymentuje z narkotykami, niektórzy mają na swoim koncie pobicia, kradzieże itp. sprawy. Krótko mówiąc, są na prostej drodze do demoralizacji. Jeśli teraz nikt nie zdoła im pomóc, lada moment trafią do ośrodków wychowawczych, poprawczych (część ma w zawieszeniu takie placówki) a potem zakładów karnych.

Zdarza się, że trafiają do nas dzieci zalęknione, zahamowane, znerwicowane - bardzo dobrze się u nas odnajdują. Nasz Ośrodek jest placówką terapeutyczną, staramy się pracować ze źródłem problemów, a nie tylko z samymi objawami. Żeby terapia miała szansę powodzenia, osoba sama musi chcieć się zmienić, dostrzegać tyle kosztów dotychczasowego życia, że odnajdzie w sobie własną motywację do zmiany. Dlatego właśnie Ośrodek jest dobrowolny, dzieci muszą się zgodzić na pobyt i w każdej chwili mogą z niego zrezygnować. Pobyt w Ośrodku jest szansą, jaką dajemy im na zmianę życia, a nie karą czy przymusem. Ta zasada często budzi wśród rodziców i opiekunów zdziwienie czy niezrozumienie, pytają nas „jak 13 czy 14 latek może sam o sobie decydować”. Rozumiemy te wątpliwości, jednak 25 lat pracy z takimi dziećmi pozwalają nam z całą pewnością stwierdzić, że zasada dobrowolności ma głęboki sens i jest podstawą powodzenia terapii.

Oczywiście dzieci przychodząc do Ośrodka nie są bardzo zmotywowane, często zmusza ich do podjęcia decyzji sytuacja zewnętrzna – toczące się sprawy sądowe, „zawalone” lata w szkole, konflikty z rówieśnikami na osiedlu itp. Jednak w trakcie pierwszych miesięcy pobytu dzieciaki dojrzewają do własnej, prawdziwej decyzji o pozostaniu w ośrodku i podjęciu pracy nad swoimi problemami.

Niektóre osoby zostają u nas na krótko - czasem nagle muszą wynieść się z domu, a potem mogą do niego bezpiecznie wrócić, czasem okazuje się, że nie są jeszcze gotowi na wprowadzanie zmian w swoim życiu. Inne dzieciaki zostają na rok lub dwa. Dzieci mogą pozostawać u nas do ukończenia gimnazjum, w wyjątkowych sytuacjach dłużej. Im dłuższy pobyt, tym trwalsze zachodzą w nich zmiany.


Created by: Izabela Sawoniuk, 2018 e-mail